štvrtok, 14. septembra 2017

Kamaráti v škôlke
"Každé ráno chodíme si do malého domčeka..."
Spevom tejto piesne sa začalo divadlo o deťoch, ktoré sa nevedeli správať v škôlke a porušovali pravidlá .
Pani učiteľka sa nahnevala ...čo bolo ďalej? Na druhý deň prišli do škôlky pekné deti, ktoré už dodržiavali všetky pravidlá. Dohodli sa s ostatnými deťmi, že ich všetcibudú už stále dodržiavať.

utorok, 22. augusta 2017

ZÁST. PRE MATERSKÚ ŠKOLU V ORAVSKEJ LESNEJ
 POZÝVA RODIČOV VŠETKÝCH DETÍ,
     KTORÉ OD SEPTEMBRA NASTÚPIA DO MATERSKEJ ŠKOLY
 NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE,       
KTORÉ SA USKUTOČNÍ VO ŠTVRTOK 24. 08. 2017 O 14.30 HOD. 
V JEDÁLNI MATERSKEJ ŠKOLY.

NA RODIČOVSKOM ZDRUŽENÍ ZÍSKAJÚ RODIČIA INFORMÁCIE O PREVÁDZKE MATERSKEJ ŠKOLY, ŠKOLSKOM PORIADKU 

A ŠKOLSKOM VZDELÁVACOM PROGRAME.

pondelok, 26. júna 2017

OZNAM 

Oznamujeme rodičom, že počas letných prázdnin

( júl- august) nebude materská škola v prevádzke 

( z dôvodu nízkeho počtu nahlásených detí do MŠ).

Ďakujeme rodičom, sponzorom, rodičovskej rade 

za spoluprácu aj v tomto školskom roku 2016/2017...

kolektív MŠ 

Nový školský rok sa začína: PONDELOK - 4. 9. 2017

 
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt deti v MŠ

 

 

 

 

Rozlúčka so škôlkou


Lúčiť sa musí, dať zbohom škôlkarskym hrám, tajomným vysnívaným kráľovstvám... 
Naši predškoláci sa rozlúčili so škôlkou, lebo ich už po prázdninách čaká prvá trieda, na ktorú sa už veľmi tešia...